Program konferencji

Tematem przewodnim XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesne problemy rozwoju gospodarczego – Zarządzanie i finanse sektora publicznego, która odbędzie się 2 czerwca 2023 r. w formie hybrydowej, są zagadnienia dotyczące zarządzania i finansów w sektorze publicznym:

1) rola sektora publicznego we współczesnej gospodarce,

2) zarządzanie i finanse sektora publicznego na poziomie centralnym (m.in. dochody i wydatki budżetowe, deficyt budżetowy i dług publiczny, inwestycje centralne),

3) zarządzanie i finanse sektora publicznego na poziomie lokalnym (m.in. finanse samorządu terytorialnego, działalność inwestycyjna JST, potrzeby lokalnych wspólnot, budżet obywatelski),

4) zarządzanie i finanse w poszczególnych obszarach i jednostkach sektora publicznego (m.in. ochrona zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, rynek pracy),

5) rachunkowość jednostek sektora publicznego.

Harmonogram konferencji:

GodzinaOpis
9.30–10.00REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10.00–10.05OTWARCIE KONFERENCJI (prof. Magdalena Kludacz-Alessandri, Politechnika Warszawska, Dyrektor Kolegium Ekonomii i Nauk Społecznych)
10.05–10.15Anna Kosieradzka – Politechnika Warszawska (100 lat nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej)
10.15–10.25Paweł Sulkowski, Maciej Klasiński – SoftHard (Zintegrowany System Informatyczny Papirus SQL)
10.25–11.30SESJA PLENARNA
11.30–11.45PRZERWA NA KAWĘ
SESJE STACJONARNE
11.45–13.15SESJA 1A (PW)
13.15–14.00PRZERWA OBIADOWA
14.00–15.30SESJA 2A (PW)
16.40ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
SESJE ONLINE
11.45–13.00SESJA 1B (on-line)
13.00–13.10PRZERWA NA KAWĘ
13.10–14.40SESJA 2B (on-line)
14.40–14.50PRZERWA NA KAWĘ
14.50–16.40SESJA 3 Młodzi Naukowcy (on-line)
16.40ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Program Konferencji można pobrać tutaj:

Linki do konferencji (MS Teams):

Sesja stacjonarna

Sesja online