O konferencji

Konferencja „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego” organizowana jest przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku oraz KN SONDA od 2014 roku. W tym roku przypada jej XI. już edycja.

Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych, doktorantów i studentów z zakresu nauk społecznych i zarządzania.

W tym roku konferencja stanowi część obchodów jubileuszu 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej.

Tematem przewodnim konferencji są zagadnienia dotyczące zarządzania i finansów w sektorze publicznym.

Sektor publiczny obejmuje podmioty gospodarki narodowej grupujące własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego. Sektor publiczny odgrywa we współczesnych gospodarkach bardzo dużą (i ciągle rosnącą) rolę. Świadczy o tym zarówno jego udział w tworzeniu PKB (42,1% w roku 2021), jak i relacja zadłużenia sektora finansów publicznych do PKB (43,8% w roku 2021) czy udział dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB (53,8% w roku 2021).

Aktywność sektora publicznego opiera się przede wszystkim na zapewnieniu obywatelom pomocy społecznej, edukacji, dostępu do służby zdrowia, gwarantowaniu bezpieczeństwa narodowego i planowaniu zagospodarowania przestrzeni. Oferuje zatem usługi, z których bezpośrednio bądź pośrednio korzystają wszyscy obywatele. Poziom dochodów budżetowych determinuje więc poziom i zakres usług publicznych (wydatków). Jednak równocześnie zadłużenie sektora publicznego wpływa na możliwości finansowania dóbr publicznych.

Ze względu na znaczącą rolę sektora publicznego we współczesnych gospodarkach, problemy te od wielu lat znajdują się w centrum debaty społeczno-politycznej wielu krajów. Zarówno kryzys roku 2008, jak i obecna sytuacja społeczno-gospodarcza, stanowiąca konsekwencję pandemii Covid-19 i wojny w Ukrainie przyczyniły się do wielu istotnych problemów ze zrównoważeniem finansów publicznych i zahamowaniem dynamicznego wzrostu zadłużenia publicznego. Z tego powodu sektor publiczny, a w szczególności samorządowy, musi się dostosować do ciągłych (często nieoczekiwanych) zmian zachodzących nie tylko w obszarze dostarczania społeczeństwu dóbr i usług, ale też w obszarze zarządczym i finansowym.

Partnerzy konferencji:

SPONSOR KONFERENCJI: PKN Orlen S.A. – jest to utworzony w 1999 roku koncern, który działa m.in. na rynku biopaliw, gazowniczym, energetycznym oraz petrochemicznym.

SPONSOR PLATYNOWY KONFERENCJI: SoftHard S.A. – przedsiębiorstwo z siedzibą w Płocku, które zajmuje się m.in. tworzeniem oprogramowania przeznaczonego dla biznesu.

SPONSOR SREBRNY KONFERENCJI: Płocki Park Technologiczno-Przemysłowy S.A. (PPPT S.A.) – podmiot powołany dzięki wspólnej inicjatywie PKN Orlen oraz władz samorządowych. PPPT ma za zadanie stymulować rozwój wiedzy i nauki, a także pomagać w kreowaniu innowacji oraz wdrażaniu projektów B+R, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie w Płocku atrakcyjnych miejsc pracy.