Publikacje

Opracowania, po pozytywnej recenzji i przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi, zostaną opublikowane w:

  1. Monografia pokonferencyjna (20 pkt MNiSW).
  2. Czasopismo naukowe Podstawy Zarządzania (40 pkt MNiSW)
    Warunkiem opublikowania pracy naukowej jest przedstawienie referatu podczas Konferencji.
    Publikacja powinna być przygotowana zgodnie z zasadami określonymi w „Wymogach redakcyjnych publikacji pokonferencyjnej” oraz „Informacji dla autorów” czasopisma. Publikacje nie przygotowane zgodnie z wytycznymi nie będą publikowane.

Opłaty konferencyjne dla autorów referatów:

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Koszt publikacji pokonferencyjnej w czasopiśmie „Podstawy Zarządzania” – 1968 PLN (płatne po akceptacji artykułu).

Monografia pokonferencyjna: