Rejestracja

Zapraszamy do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego – Zarządzanie i finanse sektora publicznego”, która odbędzie się 2 czerwca 2023 r.

REJESTRACJA:

Rejestracji na XI Międzynarodową Konferencję Naukową należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na:

Rejestracja w języku polskim

Rejestracja w języku angielskim

Kalendarium Konferencji:

Zgłoszenie uczestnictwa – do 19.05.2023.

Przesłanie artykułu do Monografii pokonferencyjnej – 2.06.2023.

Języki konferencji:

Prezentacje konferencyjne oraz artykuły naukowe należy przygotować w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.