Kontakt

Politechnika Warszawska filia w Płocku

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (KNEiS)

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

e-mail: konferencje.knes@pw.edu.pl