Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny Konferencji:

  • dr Anna Stępniak-Kucharska – Przewodnicząca,
  • dr Magdalena Kapela – Sekretarz,
  • Zuzanna Koźlińska – Przewodnicząca KN SONDA.